Werkgever?

 

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met signalen dat een personeelslid in de problemen raakt.   Ze zien dan  bijvoorbeeld dat men (regelmatig) ziek is, om een voorschot op het salaris vraagt of dat er loonbeslag wordt gelegd.

 

De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, zou een werkgever omgerekend 13.000 euro per jaar kosten.   Deze kosten vloeien voort uit verminderde concentratie en arbeidsproductiviteit (20%), extra ziekteverzuim (7 dagen) en de kosten van het afhandelen van loonbeslag (ca 3 uur).

Bron: NIBUD, personeel met schulden, 2017

 

BudgetBewust biedt oplossingen op maat. Onze aanpak is er op gericht de werknemer zo snel mogelijk de vaardigheden en kennis aan te reiken om zichzelf te kunnen redden.  In de meeste gevallen zijn er, na het in kaart brengen van de financiële situatie, maar een beperkt aantal gesprekken nodig.

 

In een kostenloos*  kennismakingsgesprek inventariseren we waar uw werknemer mee worstelt en hoe dit verbeterd kan worden.  Aan de hand van een plan van aanpak ontvangt u een offerte.  Na goedkeuring hiervan gaan we aan de slag.  Uit privacy-overweging zullen de details van de gesprekken niet met u gedeeld worden, we houden u uiteraard wel op de hoogte van de voortgang.

 

 

Voor meer informatie: 06 5267 7602.

 

*  reiskosten worden wel berekend.